Mediatorul tau

Mediatorul tau

Soluționarea începe cu un telefon!

Medieri rezolvate

Partile aflate în conflict au dreptul sa fie asistate de avocat sau de alte persoane, în conditiile stabilite de comun acord. În cazuri complexe, mediatorul  poate  apela  la  experti.

Intre  mediator,  pe de o parte,  și partile aflate în conflict,  pe  de  alta parte, se încheie  Contractul  de  mediere.

Dacă, pe  parcursul  medierii, apare  o situatie  de  natură sa afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau imparțialitatea mediatorului, acesta este obligat sa o aducă la  cunostința parților, care vor decide asupra menținerii sau denunțării contractului de mediere.

Când parțile  aflate  în  conflict  au  ajuns  la o înțelegere, se poate redacta un acord  scris,  care  va  cuprinde  toate  clauzele  consimțite  de  acestea  și  care  are  valoarea  unui  inscris  sub  semnatura privată.  De regulă,  acordul  este  redactat  de  către  mediator, cu exceptia  situațiilor  în  care parțile  și mediatorul  convin  altfel.

 • Mediatorul tau
 • prin mediere se sting conflicte existente, dar, în același timp, se și preîntampină apariția unor alte neînțelegeri ulterioare, urmarindu-se stabilirea unei relații mai eficace si eficiente între parti pe principiul echilibrului de putere și durabilitatii în timp a soluției la care au ajuns parțile;
 • pe langa beneficiile de ordin financiar pe care le prezintă, medierea functioneaza  pe  criterii  de neutralitate și imparțialitate, la un nivel ridicat de calitate, fiind totodata o metodă confidențială de reconciliere, niciuna din părțile aflate  în  conflict  nefiind afectată  la  nivel  de imagine;
 • soluționarea  în mod echitabil a conflictelor dintre instituțiile de credit si clienți, prin alegerea solutiei de catre părti; mediatorul nu poate sa impună nimic parților, ele avand de hotărât daca și în ce conditii este avantajoasă pentru ele o soluție amiabilă;
 • evitarea cheltuielilor generate de un posibil proces, a inconvenientelor și cheltuielilor  pe  care le implica  executarea  silită;
 • menținerea clientelei formate deja;
 • soluționarea într-un timp foarte scurt a conflictelor, ceea ce poate profita tuturor părților.
Mediatorul tau

CAZURI CE POT FI SESIZATE DE CĂTRE CLIENȚI:

 • Majorarea dobânzilor și/sau a marjelor de profit și risc, stabilite ca fiind fixe pe perioada derularii întregului contract;
 • Perceperea unor comisioane suplimentare;
 • Introducerea în contractele de credit a unor clauze considerate de clienti ca fiind abuzive sau care nu sunt întelese  de clienți;
 • Informații incomplete sau neclare cu ocazia incheierii/modificarii contractelor; 
 • Necomunicarea majorarii ratei dobânzii atunci când aceasta nu are legatură cu un indice de referintă, public;
 • Modificarea clauzelor contractelor fara consultarea și acordul parților contractante  și neincheierea  unui  act adițional, semnat  de ambele parti;
 • Erori  în  procesarea  tranzactiilor  cu carduri;
 • Erori în procesarea tranzacțiilor efectuate de clienti prin online/internet banking;
 • Inregistrari eronate ale clientilor în Centrala Riscurilor Bancare(CRB) și în Biroul de Credit;
 • Prelucrarea  cu  întarziere  a  ordinelor  de  plată.
 • Neexecutarea obligațiilor asumate prin contract față de banca (cel mai frecvent neplata de către clienții debitori a datoriilor bănesti ori de alta natură – rate, dobanzi, penalitați – către banca creditoare; plata ratelor la credit și a dobanzilor, cu întarziere, în mod reperat; înstrainarea / ascunderea bunurilor aduse în garantie, fară acordul /știrea bancii);
 • Declanșarea procedurii insolvenței de către clienții debitori, în mod abuziv și fără temei legal, cu scopul de a impiedica banca și restul creditorilor în realizarea creanței sale;
 • Refuzul nejustificat al clienților debitori de a considera restructurarea prin rescadențare, reeșalonare a unei facilitați de credit cu restanțe, propusa de Bancă, preferand  în schimb declanșarea  unor proceduri de executare silita, insolventa, etc. 
 • Amenințarea, insultarea, calomnierea sau lovirea de catre clientii debitori/garanti a angajatilor băncilor creditoare cu ocazia indeplinirii atribuțiilor de serviciu;
 • Reclamatii nejustificate si abuzive fata de bănci adresate autoritatilor și instituțiilor publice, cu scopul de impiedica realizarea creantei Bancii.